In het weekend van 21 en 22 februari hadden wij dit jaar met de welpen voorjaars- kamp. Dit kamp zijn wij gewoon bij de blokhut gebleven, om hier een aantal spel-len te doen die aansloten bij het thema waar we dit seizoen met de welpen mee bezig zijn. Namelijk ‘De legende van de bokkenrijders’. Nadat de welpen aangeko- men waren en de spanningen voor het kamp weggeëbd waren, was de eerste acti- viteit het bouwen van een hut om je tegen de bokkenrijders te kunnen bescher- men. Hier zijn met minimale materialen toch erg gave constructies ontstaan. Na- dat de middag gevuld was met een aantal kleinere spellen werd het tijd om te ko- ken, dit zouden wij primitief op een kampvuur uitvoeren. Het voorgerecht, name- lijk een soepje, dat de welpen zelf mochten maken in een blikje als pan, was een groot succes. Helaas werd het al vroeg donker en is uiteindelijk het hoofdgerecht gewoon in de keuken bereidt. Na nog een avond activiteit was het toch echt bed- tijd voor de welpen. De volgende ochtend was gestart met een film. Na het ontbijt

zijn we de luchtbedden weer op gaan ruimen en de tassen weer in gaan te pakken. De tweede dag werd gevuld met een aantal spellen en voor sommige nog de laatste hand leggen aan de hut. Als afslui- ter werden tijdens dit kamp Vera en Nick nog geïnstal- leerd als echte Waterwelp!